Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

w Cmolasie

Aktywizacja zawodowa 2018-02-22

Firma szkoleniowa ABAKUS z Rzeszowa organizuje kursy szkoleniowe dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.GOTOWI DO PRACY – program wsparcia dla osób bezrobotnych. Informacje na temat projektu można uzyskać na stronach internetowych www:abakus-konsulting.pl tel. 178592668

 

 

Stowarzyszenie NIL z Kolbuszowej zaprasza osoby po 30 roku życia szukające pracy, bezrobotne do udziału w projektach. Oferujemy szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Kontakt: tel. 17 227 02 58 nil@kolbuszowa.pl  , stowarzyszenienil@poczta.onet.pl Informacje na temat projektu można uzyskać na stronach internetowych http://www.nil.kolbuszowa.pl/oferta/posrednictwo-pracy

 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego (jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 75 kobiet bezrobotnych, biernych zawodowo zamieszkałych na terenie ww. powiatów województwa podkarpackiego, zamierzające powrócić aktywnie na rynek pracy. 

Projekt podzielony jest na trzy edycje.

 Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety: od 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych,zamieszkałe na terenach wiejskich.

 W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi: doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, pośrednictwo pracy, stypendium szkoleniowe, 9 - miesięczne płatne staże zawodowe – 1289,83 zł/mc, zwrot kosztów dojazdu  na doradztwo zawodowe (IPD),  szkolenia, pośrednictwo pracy, wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

 Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 12–28.02.2018r.

 Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Parter, pokój nr 115
e-mail: aaugustyn@rarr.rzeszow.pl tel.: 17 86 76 231

 http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/byc-kobieta

 

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Światła

 

  • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  • Ustanowienie Eucharystii

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

Polecane strony

 

Poniżej prezentujemy adresy stron współpracujących z naszym serwisem, a także inne ciekawe linki, którym warto poświęcić chwilę uwagi.

 

 

  

 

Zabytkowy kościół. pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

Godziny otwarcia:

 

1) W  sezonie turystycznym od kwietnia do sierpnia w każdą sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 18.00. Poza sezonem turystycznym od września do marca obiekt czynny po wcześniejszej rezerwacja drogą telefoniczną 17 283 77 04 lub parafiacmolas@gmail.com).

 

2) Zwiedzanie w grupie z przewodnikiem (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).

 

3) Turyści indywidualni mogą skorzystać z pełnej oferty obiektu wraz z usługą przewodnicką w czasie uroczystości odpustowych 5-6 sierpnia  – o ustalonej stałej porze tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 godz. Zwiedzanie w innym terminie z przewodnikiem  (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).