Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

w Cmolasie

Dziewczęca Służba Maryjna

Zapraszamy na spotkania dziewczęta, które nie boją się być podobne do Matki Bożej, naszej najlepszej Matki.

 Dziewczęca Służba Maryjna przy parafii Przemienienia Pańskiego powstała w 1993r. DSM założyły Siostry Służebniczki NMP NP, pracujące przy parafii z pragnieniem, by zgodnie z duchem Zgromadzenia wśród miejscowych dziewcząt wzrastała pobożność Maryjna.

 

Cóż oznacza ta tajemnicza nazwa: DSM? To DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA.

Warto po kolei wyjaśnić poszczególne człony nazwy.

Dziewczęca – to chyba zrozumiałe, tylko dla dziewcząt, chłopcom wstęp wzbroniony.

Najwięcej kontrowersji budzi słowo:

Służba – kojarzy się, bowiem z posługiwaniem służącej w dawnych czasach. Tymczasem same uczestniczki określają to w następujący sposób: „służymy Maryi, rozmawiamy o Niej, uczymy się od Niej, mówimy innym o Maryi, staramy się postępować jak Maryja, co wcale nie jest łatwe, ale Maryja pomaga nam; pomagamy innym na wzór Maryi”.

Maryjna - bo główną patronką jest Maryja i wszystko jest Jej podporządkowane.

 Dziewczęta zgromadzone w tej grupie, starają się postępować według poniższych zasad. Od Maryi uczą się:

   1. Chętnego posłuszeństwa

   2. Żyć w zgodzie z innymi

   3. Prawdziwej radości

   4. Wybierać to, co trudne

   5. Kochać Jezusa

 Świętem patronalnym jest 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. W tym dniu odbywa się przyjęcie do DSM oraz ponowienie oddania się Maryi. Spotykamy się, co tydzień, w czwartki o godz.16:00 w salce przy ołtarzu polowym oraz w piątki, by uczyć się nowych pieśni i piosenek religijnych. W czasie spotkań jest czas na rozmowę o Bogu, krótką modlitwę, oczywiście zabawę i planowanie tego, co zrobimy. Najczęściej przygotowujemy liturgię Mszy świętej w niedzielę; w Tygodniu Misyjnym oraz październiku prowadzimy na nabożeństwach różaniec z rozważaniami; w okresie Wielkiego Postu przygotowujemy i prowadzimy Drogę Krzyżową; w Wielki Piątek oraz w Wielką Sobotę kolejno adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie Pańskim. W listopadzie wspólnie nawiedzamy cmentarz zdobywając odpusty dla zmarłych. W Okresie Bożego Narodzenia chodzimy jako „kolędnicy misyjni” zbierając pieniądze na misje. Często jeździmy na wycieczki rowerowe, podziwiając dzieła Stwórcy, spotykamy się też przy kominku u Sióstr Służebniczek w Ochronce.

 

 Przyjęcie nowych kandydatek do DSM

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej zostały włączone nowe kandydatki. Dziewczęta te przez kilka miesięcy uczęszczały w spotkaniach, modliły się i pilnie ćwiczyły w wypełnianiu „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”.

Ks. dr Paweł Romanowski poświęcając medaliki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej powiedział:  Drogie Dziewczęta. Za chwilę przyjmę was w imieniu naszej parafii do Dziewczęcej Służby Maryjnej i udzielę błogosławieństwa kapłańskiego. Matka Boża, Królowa Polski, zatroskana o losy swego Syna na polskiej ziemi czeka na wiernych pomocników i sługi całkowicie sobie oddane, jak św. Maksymilian, ks. kard. Stefan Wyszyński, Łucja, Hiacynta czy Franciszek - dzieci z Fatimy. Abyście jak najszybciej się do nich upodobniły i ich gorliwie naśladowały, będziemy modlić się, aby Matka Boża przyjęła Was za swe szczególnie ukochane dzieci i trzymając blisko przy swym Sercu kształtowała Wasze serca, napełniając je gorącą miłością ku Bogu i bliźnim. Wy zaś, pragnąc z każdym dniem więcej Ją kochać i stawać się coraz lepszymi Jej dziećmi w dalszym ciągu wiernie wypełniajcie „Pięć Zadań Dziecka Maryi”. Bądźcie posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom.  Żyjcie w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość mieszkał w Waszej wspólnocie Chrystus.  Nieście wszędzie radość - zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący  Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawajcie wasze drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.  Niech Waszym stałym pragnieniem będzie to, aby żyć stale w łasce i przyjaźni z Jezusem. Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymacie niech będzie Waszą tarczą w walce ze złem i niech wam przypomina, że należycie do Maryi jako Jej dzieci.

Do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej zostało przyjęte 6 nowych dziewcząt: Łucja Wilczyńska, Kinga Serafin, Magdalena Jadach, Natalia Czachor, Izabela Magda, Natalia Kosiorowska.  

Opiekunek parafialnej grupy DSM jest ks. Łukasz Mariuszyc

 

 

 

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

 

Ochrona zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zabytkowy kościół. pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

Godziny otwarcia:

 

1) W  sezonie turystycznym od kwietnia do sierpnia w każdą sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 18.00. Poza sezonem turystycznym od września do marca obiekt czynny po wcześniejszej rezerwacja drogą telefoniczną 17 283 77 04 lub parafiacmolas@gmail.com).

 

2) Zwiedzanie w grupie z przewodnikiem (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).

 

3) Turyści indywidualni mogą skorzystać z pełnej oferty obiektu wraz z usługą przewodnicką w czasie uroczystości odpustowych 5-6 sierpnia  – o ustalonej stałej porze tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 godz. Zwiedzanie w innym terminie z przewodnikiem  (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).