Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

w Cmolasie

Dziewczęca Służba Maryjna

Zapraszamy na spotkania dziewczęta, które nie boją się być podobne do Matki Bożej, naszej najlepszej Matki.

 Dziewczęca Służba Maryjna przy parafii Przemienienia Pańskiego powstała w 1993r. DSM założyły Siostry Służebniczki NMP NP, pracujące przy parafii z pragnieniem, by zgodnie z duchem Zgromadzenia wśród miejscowych dziewcząt wzrastała pobożność Maryjna.

 

Cóż oznacza ta tajemnicza nazwa: DSM? To DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA.

Warto po kolei wyjaśnić poszczególne człony nazwy.

Dziewczęca – to chyba zrozumiałe, tylko dla dziewcząt, chłopcom wstęp wzbroniony.

Najwięcej kontrowersji budzi słowo:

Służba – kojarzy się, bowiem z posługiwaniem służącej w dawnych czasach. Tymczasem same uczestniczki określają to w następujący sposób: „służymy Maryi, rozmawiamy o Niej, uczymy się od Niej, mówimy innym o Maryi, staramy się postępować jak Maryja, co wcale nie jest łatwe, ale Maryja pomaga nam; pomagamy innym na wzór Maryi”.

Maryjna - bo główną patronką jest Maryja i wszystko jest Jej podporządkowane.

 Dziewczęta zgromadzone w tej grupie, starają się postępować według poniższych zasad. Od Maryi uczą się:

   1. Chętnego posłuszeństwa

   2. Żyć w zgodzie z innymi

   3. Prawdziwej radości

   4. Wybierać to, co trudne

   5. Kochać Jezusa

 Świętem patronalnym jest 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. W tym dniu odbywa się przyjęcie do DSM oraz ponowienie oddania się Maryi. Spotykamy się, co tydzień, w czwartki o godz.16:00 w salce przy ołtarzu polowym oraz w piątki, by uczyć się nowych pieśni i piosenek religijnych. W czasie spotkań jest czas na rozmowę o Bogu, krótką modlitwę, oczywiście zabawę i planowanie tego, co zrobimy. Najczęściej przygotowujemy liturgię Mszy świętej w niedzielę; w Tygodniu Misyjnym oraz październiku prowadzimy na nabożeństwach różaniec z rozważaniami; w okresie Wielkiego Postu przygotowujemy i prowadzimy Drogę Krzyżową; w Wielki Piątek oraz w Wielką Sobotę kolejno adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie Pańskim. W listopadzie wspólnie nawiedzamy cmentarz zdobywając odpusty dla zmarłych. W Okresie Bożego Narodzenia chodzimy jako „kolędnicy misyjni” zbierając pieniądze na misje. Często jeździmy na wycieczki rowerowe, podziwiając dzieła Stwórcy, spotykamy się też przy kominku u Sióstr Służebniczek w Ochronce.

 

 Przyjęcie nowych kandydatek do DSM

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej zostały włączone nowe kandydatki. Dziewczęta te przez kilka miesięcy uczęszczały w spotkaniach, modliły się i pilnie ćwiczyły w wypełnianiu „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”.

Ks. dr Paweł Romanowski poświęcając medaliki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej powiedział:  Drogie Dziewczęta. Za chwilę przyjmę was w imieniu naszej parafii do Dziewczęcej Służby Maryjnej i udzielę błogosławieństwa kapłańskiego. Matka Boża, Królowa Polski, zatroskana o losy swego Syna na polskiej ziemi czeka na wiernych pomocników i sługi całkowicie sobie oddane, jak św. Maksymilian, ks. kard. Stefan Wyszyński, Łucja, Hiacynta czy Franciszek - dzieci z Fatimy. Abyście jak najszybciej się do nich upodobniły i ich gorliwie naśladowały, będziemy modlić się, aby Matka Boża przyjęła Was za swe szczególnie ukochane dzieci i trzymając blisko przy swym Sercu kształtowała Wasze serca, napełniając je gorącą miłością ku Bogu i bliźnim. Wy zaś, pragnąc z każdym dniem więcej Ją kochać i stawać się coraz lepszymi Jej dziećmi w dalszym ciągu wiernie wypełniajcie „Pięć Zadań Dziecka Maryi”. Bądźcie posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom.  Żyjcie w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość mieszkał w Waszej wspólnocie Chrystus.  Nieście wszędzie radość - zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący  Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawajcie wasze drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.  Niech Waszym stałym pragnieniem będzie to, aby żyć stale w łasce i przyjaźni z Jezusem. Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymacie niech będzie Waszą tarczą w walce ze złem i niech wam przypomina, że należycie do Maryi jako Jej dzieci.

Do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej zostało przyjęte 6 nowych dziewcząt: Łucja Wilczyńska, Kinga Serafin, Magdalena Jadach, Natalia Czachor, Izabela Magda, Natalia Kosiorowska.  

Opiekunek parafialnej grupy DSM jest ks. Łukasz Mariuszyc

 

 

 

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

 

Polecane strony

 

Poniżej prezentujemy adresy stron współpracujących z naszym serwisem, a także inne ciekawe linki, którym warto poświęcić chwilę uwagi.

 

 

  

 

Zabytkowy kościół. pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

Godziny otwarcia:

 

1) W  sezonie turystycznym od kwietnia do sierpnia w każdą sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 18.00. Poza sezonem turystycznym od września do marca obiekt czynny po wcześniejszej rezerwacja drogą telefoniczną 17 283 77 04 lub parafiacmolas@gmail.com).

 

2) Zwiedzanie w grupie z przewodnikiem (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).

 

3) Turyści indywidualni mogą skorzystać z pełnej oferty obiektu wraz z usługą przewodnicką w czasie uroczystości odpustowych 5-6 sierpnia  – o ustalonej stałej porze tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 godz. Zwiedzanie w innym terminie z przewodnikiem  (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).