Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

w Cmolasie

Kościoły i kaplice

Kościół w Cmolasie

 

Obecny kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego wzniesiono po "odwilży październikowej" 1956r. 11.07.1957 - 5.09.1961 z inicjatywy proboszcza cmolaskiego ks. prałata Stanisława Jagły. Budowa kościoła trwała 4 lata, 5 miesięcy i 16 dni. 21.09 1958r. kamień węgielny poświęcił Ks. bp Michał Blecharczyk z Tarnowa, który też 5.09.1961r. dokonał poświęcenia tej świątyni. Świątynię tę zlokalizowano obok kościoła szpitalnego i zbudowano według projektu inż. Józefa Baruta. Kompozycja wnętrza (szczególnie polichromia i witraże) są dziełem znanego artysty prof. Wacława Taranczewskiego. Kościół konsekrował 27.04.1986r. Ks. bp Piotr Bednarczyk z Tarnowa. 


W nowej świątyni umieszczono łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego 6 VIII 1972r. Wizerunek ten przeniesiono z kościoła szpitalnego. Uroczystości tej przewodniczył Ks. bp Jan Gurda z Kielc. Proces wyposażania i upiększania świątyni i jej otoczenia trwa do dnia dzisiejszego. W roku 1998 została odnowiona polichromia przez artystę malarza Stanisława Urbana z Krakowa, zainstalowano ogrzewanie gazowe i wentylację oraz wykonano generalny remont organów.

 


 

Kościół w Mechowcu

 

W związku ze znaczną odległością do kościoła parafialnego w Cmolasie zrodziła się myśl budowy świątyni filialnej w tej miejscowości. W 1979r. ówczesny proboszcz cmolaski ks. Stanisław Jagła rozpoczął odprawianie Eucharystii w prywatnym domu rodziny Gołębiowskich. W roku następnym (1980) powołano komitet budowy kościoła. Działkę pod budowę świątyni ofiarował Władysław Bąk. Wtedy też wzniesiono tymczasową kaplicę. Dopiero w 1982r. parafia uzyskała zgodę na budowę kościoła. Wtedy też wykonano fundamenty. Świątynię wzniesiono wg projektu mgr inż. Gerarda Pająka.

22 X 1982 r. Ks. bp Piotr Bednarczyk poświęcił i wmurował kamień węgielny. Natomiast poświęcenia kościoła podczas "pasterki" 25 XII 1986 r. dokonał Ks. bp Władysław Bobowski.
W następnych latach kontynuowano wyposażenie wnętrza; w 1992 r. bp pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski poświęcił 3 dzwony.

8 VI 2003 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny konsekrował kościół filialny w Mechowcu pw. Trójcy Świętej. W uroczystościach wziął udział m.in. scholastyk rzeszowskiej kapituły katedralnej ks. prałat Wiesław Szurek.

 


 

Kościół w Hadykówce

 

Inicjatorem budowy kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w tej miejscowości był ks. prałat Stanisław Jagła. 15 IX 1983r. skierował on wniosek do Naczelnika Gminy w Cmolasie o "udzielenie zezwolenia na budowę domu katechetycznego wraz z kaplicą kultową [...] na działce [...] położonej we wsi Hadykówka [...] stanowiącej własność Stanisława i Heleny Guzda".
Ks. Kazimierz Szkaradek przystąpił do realizacji planów. Najpierw wystąpił do Dyrektora ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na kaplicę kultową i katechetyczną, aby uzyskać zwolnienie z płacenia podatków. Plany kaplicy opracowała pani Teresa Ożóg z Kolbuszowej, które po zatwierdzeniu zostały zrealizowane przy dużym zaangażowaniu miejscowych parafian.

30 VI 1985r. Ks. bp Józef Gucwa z Tarnowa dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. On też podczas wizytacji kanonicznej 1 VIII 1987 r. poświęcił tę świątynię. Proces wyposażania wnętrza trwał przez kilka następnych lat. Ufundowane przez mieszkańców Hadykówki witraże poświęcił 7 X 1996r. Ks. bp Edward Białogłowski, sufragan diecezji rzeszowskiej. Wierną kopię obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy namalował artysta malarz mgr Kazimierz Twardowski.

 

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

 

Ochrona zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zabytkowy kościół. pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

Godziny otwarcia:

 

1) W  sezonie turystycznym od kwietnia do sierpnia w każdą sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 18.00. Poza sezonem turystycznym od września do marca obiekt czynny po wcześniejszej rezerwacja drogą telefoniczną 17 283 77 04 lub parafiacmolas@gmail.com).

 

2) Zwiedzanie w grupie z przewodnikiem (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).

 

3) Turyści indywidualni mogą skorzystać z pełnej oferty obiektu wraz z usługą przewodnicką w czasie uroczystości odpustowych 5-6 sierpnia  – o ustalonej stałej porze tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 godz. Zwiedzanie w innym terminie z przewodnikiem  (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).