Dziewczęca Służba Maryjna

Zapraszamy na spotkania dziewczęta, które nie boją się być podobne do Matki Bożej, naszej najlepszej Matki.

Dziewczęca Służba Maryjna przy parafii Przemienienia Pańskiego powstała w 1993r. DSM założyły Siostry Służebniczki NMP NP, pracujące przy parafii z pragnieniem, by zgodnie z duchem Zgromadzenia wśród miejscowych dziewcząt wzrastała pobożność Maryjna.

 

Cóż oznacza ta tajemnicza nazwa: DSM? To DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA.

Warto po kolei wyjaśnić poszczególne człony nazwy.

Dziewczęca – to chyba zrozumiałe, tylko dla dziewcząt, chłopcom wstęp wzbroniony.

Najwięcej kontrowersji budzi słowo:

Służba – kojarzy się, bowiem z posługiwaniem służącej w dawnych czasach. Tymczasem same uczestniczki określają to w następujący sposób: „służymy Maryi, rozmawiamy o Niej, uczymy się od Niej, mówimy innym o Maryi, staramy się postępować jak Maryja, co wcale nie jest łatwe, ale Maryja pomaga nam; pomagamy innym na wzór Maryi”.

Maryjna – bo główną patronką jest Maryja i wszystko jest Jej podporządkowane.


Dziewczęta zgromadzone w tej grupie, starają się postępować według poniższych zasad. Od Maryi uczą się:

  1. Chętnego posłuszeństwa
  2. Żyć w zgodzie z innymi
  3. Prawdziwej radości
  4. Wybierać to, co trudne
  5. Kochać Jezusa

Świętem patronalnym jest 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. W tym dniu odbywa się przyjęcie do DSM oraz ponowienie oddania się Maryi. Spotykamy się, co tydzień, w czwartki o godz.16:00 w salce przy ołtarzu polowym oraz w piątki, by uczyć się nowych pieśni i piosenek religijnych. W czasie spotkań jest czas na rozmowę o Bogu, krótką modlitwę, oczywiście zabawę i planowanie tego, co zrobimy. Najczęściej przygotowujemy liturgię Mszy świętej w niedzielę; w Tygodniu Misyjnym oraz październiku prowadzimy na nabożeństwach różaniec z rozważaniami; w okresie Wielkiego Postu przygotowujemy i prowadzimy Drogę Krzyżową; w Wielki Piątek oraz w Wielką Sobotę kolejno adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie Pańskim. W listopadzie wspólnie nawiedzamy cmentarz zdobywając odpusty dla zmarłych. W Okresie Bożego Narodzenia chodzimy jako „kolędnicy misyjni” zbierając pieniądze na misje. Często jeździmy na wycieczki rowerowe, podziwiając dzieła Stwórcy, spotykamy się też przy kominku u Sióstr Służebniczek w Ochronce.


Przyjęcie nowych kandydatek do DSM

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej zostały włączone nowe kandydatki. Dziewczęta te przez kilka miesięcy uczęszczały w spotkaniach, modliły się i pilnie ćwiczyły w wypełnianiu „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”.

 

W Środę o godzinie 15:30 (czas zimowy) / 17:00 (czas letni)