Rekolekcje Szkolne w Cmolasie

11.03 Poniedziałek

Grupa I dzieci klas I-III

8.00 konferencja w szkole (hala widowiskowa)
9.15 przejście do kościoła
9.30-10.00 nabożeństwo w kościele

10.00 zakończenie programu dla dzieci młodszych

GRUPA II dzieci klas IV-VIII

8.00 rozpoczęcie lekcji; 2 lub 3 godziny lekcyjne według planu lekcji.

10.30 konferencja w szkole (hala widowiskowa)
11.30 przejście do kościoła
11.45 -12.15 nabożeństwo

12.15 zakończenie programu dla klas starszych.

12.03 Wtorek

Grupa I dzieci klas I-III

8.00 konferencja w szkole (hala widowiskowa)
9.15 przejście do kościoła
9.30-10.00 nabożeństwo w kościele

10.00 zakończenie programu dla dzieci młodszych

GRUPA II dzieci klas IV-VIII

8.00 rozpoczęcie lekcji; 2 lub 3 godziny lekcyjne według planu lekcji.

10.30 konferencja w szkole (hala widowiskowa)
11.30 przejście do kościoła
11.45-12.15 nabożeństwo

12.15 zakończenie programu dla klas starszych.

12.03 Środa

Grupa I dzieci klas I-III

8.15 przejście do kościoła

8.30 konferencja i Msza święta w kościele
10.00 zakończenie programu dla dzieci młodszych

GRUPA II dzieci klas IV-VIII

8.00 rozpoczęcie lekcji; 2 lub 3 godziny lekcyjne według planu lekcji.

10.30 przejście do kościoła
10.45 konferencja i Msza święta w kościele
12.15 zakończenie programu dla klas starszych.