Nasza parafia

Chrzest

Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie, z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.

Udzielamy chrztu dzieciom zasadniczo w III niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 11:00.

Jeżeli jednak istnieją przeszkody, które to uniemożliwiają, to udzielamy tego sakramentu w sobotę po Mszy św. o godzinie 17:00/18:30 (zależnie od okresu).

Chrzest dziecka należy zgłosić odpowiednio wcześniej, okazując w kancelarii parafialnej:

 • AKT URODZENIA DZIECKA, wydany przez USC.

Konieczne też są następujące informacje:

 • data i miejsce urodzenia rodziców dziecka oraz imiona ich rodziców z uwzględnieniem nazwiska panieńskiego matek
 • adres zamieszkania rodziców dziecka
 • data i miejsce zawartego sakramentu małżeństwa (ślubu kościelnego) rodziców dziecka
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania matki i ojca chrzestnego
 • Jeśli rodzice chrzestni nie są z naszej parafii niezbędne jest zaświadczenie dla ojca lub matki chrzestnej z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych
 • Gdy dziecko urodzone jest poza granicami Polski – tłumaczenie aktu urodzenia

Kwestia wyboru imienia dla dziecka
Imię jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiać się za niego u Boga.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Jako przedstawiciel rodziny ochrzczonego i Kościoła, ma wspierać rodziców w ich trosce o to, by dziecko ochrzczone doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Dorosłemu, chrzestny ma pomagać w wytrwaniu w wierze i życiu chrześcijańskim.

W czasie obrzędów chrztu wyznaje razem z rodzicami wiarę, w której dziecko otrzymuje chrzest a przy chrzcie dorosłego poświadcza jego wiarę. Stąd kandydat na chrzestnego powinien prowadzić życie zgodne z wiarą, odpowiednie do podejmowanego zadania.

WYMAGANIA DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH:

 • ukończone 16 lat życia,
 • jest katolikiem wierzącym i praktykującym, co potwierdza odpowiednie zaświadczenie ks. proboszcza parafii, z której chrzestny pochodzi,
 • przyjął sakrament bierzmowania,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest