Duszpasterze

Poznaj duszpasterzy, którzy pracują, pracowali lub pochodzą z naszej parafii.

Duszpasterze pracujący w naszej parafii

Proboszcz

ks. Marek Kędzior

W parafii od 17.08.2020 r.

Wikariusz

ks. Adam Piotrowicz

W parafii od 21.08.2021 r.

Wikariusz

ks. Robert Firek

W parafii od 20.08.2022 r.

Wikariusz

ks. Łukasz Tama

W parafii od 21.08.2023 r.

Duszpasterze, którzy pracowali w naszej parafii

Proboszcz

Ks. Michał Bator 

W parafii od 2013 r. do 16.08.2020 r.

Administrator

Ks. dr Paweł Pietrusiak

W parafii od 18.02.2013 r. do 22.07.2013 r.

Wikariusz

ks. Józef Trela

W parafii od 23.08.2020 r. do 19.08.2022 r.

Wikariusz

ks. Rafał Wesołowski

W parafii od 23.08.2019 r. do 19.08.2022 r.

Wikariusz

ks. Czesław Matuła

W parafii od 20.08.2022 r. do 05.08.2023 r.

Duszpasterze pochądzący z naszej parafii