Archiwum Parafialne – Genealogia

„Chcąc mieć przyszłość należy mieć przeszłość” – Cyprian Kamil Norwid

Genealogia, będąca nauką pomocniczą historii, nie jest współczesnym tworem. Ma swoje korzenie już w starożytności i dalej w średniowieczu. Dynastie panujące zawsze żywo interesowały się swoim drzewem genealogicznym, stąd często zamawiali wywód genealogiczny, dodając do nich postacie legendarne i heroiczne, aby podkreślić prawa do tronu, nadprzyrodzone dary etc. Z kolei możnowładcy interesowali się swoim wywodem, aby podkreślić szlacheckie/rycerskie pochodzenie, prawa do ziemi i znamienitość rodu. Szczególnie ważne to było w I Rzeczypospolitej, gdzie do stanu szlacheckiego należało nawet ok. 10% populacji i stąd mamy niezliczone ilości herbarzy czy Liber Chamorum (Księga Chamów) W. N. Trepki, mająca obnażyć kto z pospólstwa przypisał sobie rodowód szlachecki.

W dziedzinie genealogii Kościół Katolicki (przynajmniej w Polsce) odegrał niewyobrażalną rolę. Biskupi zebrani na soborze w Trydencie, zobowiązując parafie do prowadzenia ksiąg metrykalnych, pierwotnie chcieli tylko, aby kwestie demograficzne i przyjmowane Sakramenty były kontrolowane, lecz po wiekach wydało to zupełnie poboczny skutek - nieoceniony dla genealogów.

W Cmolasie zachowały się jedne z najstarszych ksiąg parafialnych na terenie Kolbuszowszczyzny, sięgające swoimi latami czasów Michała Korybuta i Jana Sobieskiego w Rzeczypospolitej. Były wykorzystywane do niejednej pracy naukowej nt. lokalnego nazewnictwa wsi, demografii czy onomastyki.

Od lat 90. XX w. widzimy znaczny wzrost zainteresowania genealogią wśród Polaków. Nowe technologie znacznie ułatwiają dziś szukanie przodków. Parafia w Cmolasie postanowiła wykorzystać współczesne możliwości i stąd, aby ułatwić dostęp do bogatych zbiorów parafialnych, zarchiwizowaliśmy nasze zasoby i udostępniliśmy w formie cyfrowej.

oprac. Michał Lewandowski

Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, dysponuje bogatym zbiorem ksiąg parafialnym, żeby ułatwić dostęp postanowiliśmy wszystkie księgi zarchiwizować w formie cyfrowej. 

Wszystkie osoby chcące korzystać i przeglądać księgi parafialne w spoób internetowy zapraszamy do zapoznania się z: REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH PRZY PARAFII PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W CMOLASIE oraz wypełnienie internetowego formularza:

https://forms.gle/82dBh1vSbigxKvtUA

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego 

Cmolas 252A

36-105 Cmolas

CMOLAS: Nr konta  BS Kolbuszowa o/Cmolas : 13 9180 1021 2002 1000 9582 0001

Obecnie dysponujemy:

Liber Baptisatorum 1674-1695

Liber Baptisatorum 1700-1719

Liber Baptisatorum 1719-1731

Liber Baptisatorum 1731-1754 Cmolas

Liber Baptisatorum 1755-1784 Cmolas

Liber Natorum 1784-1785 Cmolas, Trzęsówka, Mechowiec, Ruda, Poręby Dymarskie, Zarębki, Dubas, Jagodnik, Ostrowy Baronowskie

Liber Natorum 1785-1786 Cmolas

Liber Natorum 1786-1800 Cmolas

Liber Natorum 1800-1831 Cmolas

Liber Natorum 1831 -1836 Cmolas

Liber Natorum 1836 - 1844 Cmolas

Liber Natorum 1844 - 1866 Cmolas

Liber Natorum 1866-1888 Cmolas

Liber Natorum 1888- 1911 Cmolas

Liber Natorum 1912 - 1920 Cmolas

Liber Natorum 1789 - 1838 Hadykówka

Liber Natorum 1839 - 1868 Hadykówka

Liber Natorum 1869 - 1920 Hadykówka

Liber Natorum 1786 - 1825 Mechowiec

Liber Natorum 1826 - 1839 Mechowiec

Liber Natorum 1839 - 1862 Mechowiec

Liber Natorum 1863 - 1907 Mechowiec

Liber Natorum 1907 - 1920 Mechowiec

Liber Natorum 1786 - 1832 Zarębki

Liber Natorum 1832 - 1850 Zarębki

Liber Natorum 1850 - 1878 Zarębki

Liber Natorum 1878 - 1919 Zarębki

Liber Copulatorum 1731 - 1774 Cmolas

Liber Copulatorum 1775- 1776 Cmolas

Liber Copulatorum 1775-1784 cała parafia

Liber Copulatorum 1786-1835 Cmolas

Liber Copulatorum 1835-1851 Cmolas

Liber Copulatorum 1852 - 1902 Cmolas

Liber Copulatorum 1902-1920 Cmolas

Liber Copulatorum 1792-1896 Hadykówka

Liber Copulatorum 1899-1920 Hadykówka

Liber Copulatorum 1786-1874 Mechowiec

Liber Copulatorum 1874-1920 Mechowiec

Liber Copulatorum 1786-1880 Zarębki

Liber Copulatorum 1881-1920 Zarębki

Liber Mortuorum Cmolas 1785-1786

Liber Mortuorum Cmolas 1786-1831

Liber Mortuorum Cmolas 1831-1846

Liber Mortuorum Cmolas 1846-1873

Liber mortuorum Cmolas 1873-1914

Liber Mortuorum Cmolas 1915-1920

Liber Mortuorum Hadykówka 1788-1867

Liber Mortuorum Hadykówka 1868-1920

Liber Mortuorum Mechowiec 1786-1853

Liber Mortuorum Mechowiec 1853-1920

Liber Mortuorum Zarębki 1786-1854

Liber Mortuorum Zarębki 1854-1920

Księga zapowiedzi 1875-1890

Księga zapowiedzi 1891-1908

Księga zapowiedzi 1909-1920