Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 1. „Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi (por. J 17, 4), zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał, i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca (por. Ef 2, 18). On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny (por. J 4, 14; 7, 38-39); przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi
  w Chrystusie (por. Rz 8, 10-11)” Dominum et Vivificantem 25.
 2. Dziś przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. O godz. 11.00 odbędzie się Msza święta z udzieleniem Pierwszej Komunii świętej dzieciom naszej parafii. Kończy się okres wielkanocny.
 3. Dzieci przyjmujące Pierwszą Komunię świętą i ich rodziny zapraszamy do przeżywania  Białego Tygodnia, przez codzienny udział w nabożeństwie majowym i Eucharystii.
 4. Nabożeństwa majowe, w naszym sanktuarium odprawiamy w dni powszednie o godz. 18.00,
  a w niedziele i święta o 16.40, bezpośrednio po nabożeństwie Msza święta. W Hadykówce nabożeństwo codziennie o 18.00 w niedziele po Mszy świętej. W Mechowcu majówka codziennie o 18.00, w niedziele o 14.40. Zachęcamy do modlitwy w kościele jak również śpiewania Litanii przy kapliczkach i w domach.
 5. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. W tym dniu przypada rocznica święceń biskupich naszego Biskupa Jana Wątroby, pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu. Po Mszy świętej spotkanie Grupy biblijnej.
 6. We wtorek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:30. O jej prowadzenie prosimy Siostry z róży św. Rity. Zapraszamy dzieci przygotowujące się do rocznicy Pierwszej Komunii by przystąpiły do spowiedzi świętej, a po Mszy świętej krótkie spotkanie organizacyjne.
 7. W środę spotkanie DSM o godz. 15.30 w Ochronce. Po Mszy świętej spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
 8. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Nowenna do Pana Jezusa Przemienionego o godz. 18.00. Naszą modlitwą ogarnijmy kapłanów i rozeznających powołanie.
 9. W piątek wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.
 10. W niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy. Na Mszy o godz. 9.00 przeżywać będziemy rocznicę Pierwszej Komunii świętej.  Jest to dzień odpustu w kościele w Mechowcu – Msze święte o godz. 8.00 i suma odpustowa o 11.00. Kończy się czas przyjęcia Komunii świętej wielkanocnej. O godz. 19.00 na Placu Targowym odbędzie się majówka. Zapraszamy do modlitwy.
 11. Rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Osoby pragnące przyjąć sakrament  w przyszłym roku prosimy o zapisy w kancelarii parafialnej do końca maja.